Diễn Đàn Bình Luận Và Trao Đổi Học Tập

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - DẦU KHÍ - KHOA HỌC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG


  QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC: SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH RC

  Share
  avatar
  Admin
  Nguyên soái
  Nguyên soái

  Tổng số bài gửi : 392
  Tham gia diễn đàn : 26/04/2010
  Đến từ : Chưa cập nhật
  Nghề nghiệp : Chưa cập nhật
  Chuyên ngành : Chưa cập nhật

  QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC: SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH RC

  Bài gửi by Admin on Wed May 05, 2010 7:42 pm

  Naphta nặng ban đầu với chỉ số octan thấp sau khi tiến hành reforming xúc tác, người ta thu được các sản phẩm với hiệu suất sau:

  - Reformat (xăng C5+ ) : 80 - 92%

  - C4 : 3 - 11%

  - C3 : 2 - 9%

  - Khí nhiên liệu C1-C2 : 2 - 4%

  - Hidro : 1,5 - 3,5 %

  Trong đó các sản phẩm quan trọng hơn cả là reformat (xăng C5+), các hydrocacbon thơm - mà chủ yếu là benzen, toluen, xylen (BTX) và khí hydro kỹ thuật.

  a. Sản phẩm xăng reforming xúc tác

  Một số tính chất của xăng (reformat) :

  - Thành phần cất: thông thường từ 35–190oC

  - Tỉ trọng: 0,76 – 0,78

  - Chỉ số octan RON: 94 – 103

  - Thành phần hydrocacbon: chủ yếu là aromatic và paraffin, naphten chỉ chiếm < 10%, olefin không đáng kể.

  Do có chất lượng cao (chỉ số octan cao nhất trong số các xăng thành phần, thu được từ quá trình lọc dầu), hàm lượng olefin lại rất thấp nên xăng reforming có thể sử dụng làm xăng máy bay.

  Sự thay đổi thành phần và tính chất của xăng reformat trong các giới hạn nêu trên phụ thuộc vào nguyên liệu ban đầu, điều kiện công nghệ, chất xúc tác.

  Ví dụ tương quan giữa nguyên liệu là naptha Trung đông và sản phẩm reforming trình bày trên bảng sau.

  So sánh Nguyên liệu – Sản phẩm reforming từ dầu thô Trung Đông:

  Thành phần parafin trong nguyên liệu khá ảnh hưởng đến chất lượng xăng C5+.

  Nếu chỉ sử dụng toàn bộ reformat làm xăng thương phẩm sẽ không kinh tế, do hàm lượng hydrocacbon thơm quá cao, tạo nhiều cặn trong động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Xăng này lại có áp suất hơi bão hòa thấp, làm cho động cơ khó khởi động. Chính vì vậy người ta đưa vào xăng thương phẩm các hợp phần khác như xăng đồng phân hóa, xăng alkylat, butan, MTBE...

  b. Khí hydro kỹ thuật

  Đây là sản phẩm khá quan trọng của quá trình reforming xúc tác. Hàm lượng hydro trong khí chiếm 70 – 90%. Thành phần nguyên liệu, chất xúc tác và điều kiện công nghệ cũng ảnh hưởng đến hàm lượng hydro trong khí. Khí này một phần được sử dụng lại cho quá trình reforming, còn phần lớn được sử dụng cho các quá trình làm sạch bằng hydro (HDS, HDN, HDM...) hoặc các quá trình chuyển hóa có hydro (hydrocraking, hydroisomer hóa). Đây là nguồn thu hydro khá rẻ, hiệu suất cao ( thu được khoảng 90 – 120 Nm3/m3 nguyên liệu) và có thể làm sạch tuỳ mục đích sử dụng. Việc cải tiến công nghệ, xúc tác cho quá trình reforming nhằm làm tăng hiệu suất xăng thì cũng kéo theo sự gia tăng hàm lượng H2 trong sản phẩm và thúc đẩy thêm sự phát triển các quá trình sử dụng hydro.

  c. Khí hoá lỏng LPG

  Khí hóa lỏng thu được sau khi cho sản phẩm đi qua tháp ổn định xăng, bao gồm chủ yếu propan và butan. Hiệu suất khí phụ thuộc vào tính chất của chất xúc tác mà trước tiên là độ axit. Đây là sản phẩm không mong muốn trong điều kiện reforming, vì sẽ làm giảm hiệu suất của sản phẩm chính là reformat.

  d. Sản phẩm hydrocacbon thơm

  Quá trình reforming còn cung cấp nguồn nguyên liệu BTX (benzen- toluen-xylen) cho hóa dầu. Các sản phẩm thơm trong quá trình này chiếm tới 65-75% trong tổng sản phẩm lỏng hoặc có thể cao hơn nữa với các công nghệ và xúc tác hiện đại. Trong đó đặc biệt quan trọng là paraxylen- nguyên liệu cho sản xuất chất dẻo, sợi tổng hợp, cao su nhân tạo, nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc nhuộm…


  Congnghedaukhi

   Hôm nay: Fri Jan 18, 2019 2:21 am